Attractions Banners - 230

הספרייה הלאומית


רוח המקום: אמנות בספרייה הלאומית בתאריך 11.05.2017

     
עד 11.05.2017

סדרת מפגשים מיוחדת עם דוד איבגי - ויטראז' "חזון ישעיהו"

ויטראז' של האמן מרדכי ארדון המוצב בספרייה. במהלך המפגשים נתבונן, נלמד את היצירה ונעיין בנושאים מרכזיים בהשראתה.

get-tickets
preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text