Attractions Banners - 247

מוזיאון ארצות המקרא


"ירושלים שהייתה בבבל" בתאריך 01.04.2018

     
עד 01.04.2018

התערוכה "ירושלים שהייתה בבבל" מגוללת את סיפור חורבן ירושלים וגלות בבל: בעקבות חורבן ירושלים ובית המקדש הראשון, נעקרו אלפים מתושבי ירושלים ויהודה ויצאו לגלות בבבל הרחוקה. השלכותיה של הגלות היו הרות גורל ובעקבותיה גיבשו אנשי יהודה את זהותם הדתית והלאומית והפכו לעם שהצליח לשרוד כנגד כל הסיכויים ומעולם לא איבד את התקווה לשוב לציון. אוסף התעודות, חושף את שמותיהם של עשרות גולים מיהודה וצאצאיהם ומהווה עדות ראשונה מסוגה לחייהם ולמנהגיהם בבבל במשך כמאה שנה. הגולים מיהודה יושבו ביישובים שונים, שהבולט בהם נקרא אל-יהודו, "עיר יהודה" באכדית, השם בו כינו הבבלים את ירושלים. מתוך התעודות אפשר לשער כי הם שכנו מדרום לבגדד המודרנית. 

 

בתערוכה מוצגים פריטים שהושאלו באדיבותם של סינדי ודוד סופר, וויליאם ל' גרוס, אוסף משפחת גרין, ד"ר חיים גרוסמן, עליזה ושלמה מוסאיוף, ורשות העתיקות. התערוכה יצאה לפועל בזכות נדיבות לבם ותרומתם של סינדי ודוד סופר, קרן דיויד ברג, ג'ורג' בלומנטל, יוג'ין ואמילי גרנט, בת' סנדרס, מאירה ושלמה סנדרס, נעמי ופטר נוישטדטר, הקרן ע"ש אלי ובתיה בורובסקי, ידידי מוזאון ארצות המקרא באמריקה, בבריטניה ובגרמניה, הקרן לארכאולוגיה של ארצות המקרא, משרד התרבות והספורט, משרד החינוך ועיריית ירושלים.

 

preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text