Attractions Banners - 354

מוזיאון מגדל דוד


סיורי "עיר קדושה" במגדל דוד בתאריך 22.12.2017

     
עד 22.12.2017

סדרת סיורי מסה: עיר קדושה

קדושתה של ירושלים לשלוש הדתות המונותאיסטיות

נובמבר – דצמבר 2017

 

מרבית המקומות הקדושים בעולם מקודשים למאמיניה של דת אחת בלבד ואילו ירושלים מקודשת לבני שלוש הדתות המונותיאיסטיות: יהדות, נצרות ואסלאם. לכל אחת מהדתות נרטיב שונה שמסביר למאמיניה את קדושת העיר. כיצד קרה שעיר קטנה ונידחת נעשתה לעיר הקודש ולטבור העולם?

 

אחרית הימים בהר הזיתים I מסורות מהיהדות, מהנצרות ומהאסלאם

שישי | 3 בנובמבר | 8:30 

 

סיור בהר הזיתים בעקבות תפקידו הייחודי באירועי אחרית הימים בדתות המונותאיסטיות. נראה כיצד שלוש הדתות משפיעות זו על זו בעיצוב הרעיונות ובבחירת האתרים המקודשים להן. נבקר במסגד מוסלמי בו לפי מסורת הנוצרית ישוע עלה לשמיים ובעבר התקיים בקרבתו פולחן יהודי. נגיע אל קברה של חולדה הנביאה המיוחס גם לדמויות נשיות בנצרות ובאסלאם ונבדוק מה משותף לכולן? נסיים בכנסיית גת שמנים שלמרגלות הר הזיתים, לפי המסורת הנוצרית מקום בגידתו של יהודה איש קריות היהודי בישוע ונשמע על תפקידו של ההר ביום תחיית המתים לפי המסורת המוסלמית.

 

מדריך: דובל'ה נוטקביץ

מחיר: מבוגר 110 ₪, סטודנט/א.ותיק 100 ₪ (כולל אוטובוס ומאבטח)

 

 

בחירתה של ירושלים I קדושתה של ירושלים ביהדות

שישי | 24 בנובמבר | 10:00 

 

סיור לאור פסוקי התנ"ך וספרות חז"ל בעקבות בחירתה של ירושלים לבירת ישראל ובחירתו של מקום המקדש. נתחיל בהר ציון ונעמיק בשאלה בנחלת איזה שבט נמצאת ירושלים?  בעיר דוד ונעסוק בבחירתו של דוד בירושלים לבירה לאומית ורוחנית וננסה להבין מה היו הגורמים לבחירה זו. לסיום נבקר בחפירות הארכיאולוגיות בעופל ונעסוק בסיבות להרחבת עיר דוד לכיוון צפון ובבחירת מקום המקדש על פי התנ"ך.

 

מדריך: שמואל בהט

מחיר: מבוגר 90 ₪, סטודנט/א.ותיק 80 ₪ 

 

גיאוגרפיה קדושה I המקומות הקדושים לנצרות בירושלים

שישי | 8 בדצמבר | 10:00 

 

סיור בעקבות תהליך התקדשותה של ירושלים לנצרות. נבין כיצד התפתחה בירושלים הגיאוגרפיה הנוצרית המתחקה אחר השבוע האחרון בחייו של ישוע ונבקר באתרים הקדושים ביותר בעולם הנוצרי: גבעת הגולגותא, הקבר הקדוש והמקום בו נצלב ישו. נבקר בכנסיות קטנות ולא מוכרות ברובע הנוצרי, המעידות על התקדשות המרחב הירושלמי עבור העולם הנוצרי ונברר מתי החל תהליך יצירת הגיאוגרפיה הקדושה המנוגדת לתפיסה הנוצרית בראשיתה.

 

מדריך: אביב הרצליך

מחיר: מבוגר 90 ₪, סטודנט/א.ותיק 80 ₪ 

 

שבחי ירושלים I קדושתה של ירושלים באסלאם

שישי | 22 בדצמבר | 10:00 

 

סיור בעקבות קדושתה של ירושלים באסלאם. נתחיל בתצפית להר הבית ונכיר את גלגוליו של הר הבית המוסלמי במהלך ההיסטוריה. נמשיך להר ציון ונשמע כיצד דוד המלך השפיע על האסלאם, וכיצד האסלאם השפיע על הר ציון. בשער יפו נספר על הכתובת הייחודית של הסולטאן התורכי, ולסיום נגיע אל שכונת ממילא ונבקר בבית הקברות המוסלמי העתיק.

 

מדריך: ד"ר ירון עובדיה

מחיר: מבוגר 90 ₪, סטודנט/א.ותיק 80 ₪ (כולל קפה ועוגה)

 

get-tickets
preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text