Attractions Banners - 354

מוזיאון מגדל דוד


תערוכת הקבע במוזיאון מגדל דוד בתאריך 31.12.2017

     
עד 31.12.2017

תערוכת הקבע
 

מגדל דוד הינו מוזיאון היסטורי המציג את סיפור תולדות ירושלים באמצעי המחשה מגוונים. התצוגה ממוקמת בחדרי המשמר של מצודה עתיקה מימי הביניים, הניצבת בכניסה לעיר העתיקה של ירושלים.

 

התצוגה עוקבת אחר רצף התקופות ההיסטוריות של העיר, ומציגה את האירועים הבולטים בכל אחת מהן. ראשיתה בעדויות הראשונות לקיום עיר בירושלים באלף השני לפנה"ס, וסיומה בהיות ירושלים לבירת מדינת ישראל.

preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text