Attractions Banners - 354

מוזיאון מגדל דוד


מוזיאון מגדל דוד: סיורי ירושלים הבנויה בתאריך 16.03.2018

     
עד 16.03.2018

ירושלים הבנויה: הבונים הגדולים של ירושלים (חלק ב')

 

בתקופותיה השונות ירושלים ידעה שליטים רבים ודפי ההיסטוריה שנכתבו בה עמוסי כיבושים, מסעות דת ותרועות מלחמה. שליטי ירושלים לאורך הדורות הותירו בעיר את חותמם, חלקם ניצבים בה עד היום: מבצרים, כנסיות, מסגדים, בריכות ענק, חומות עתיקות ופלאי עולם. סדרת סיורים בירושלים בעקבות הבנייה המפוארת מראשיתה של העיר ועד ימינו. במסגרת מסה – מפגשים . סיורים . הרצאות

 


ירושלים בראשיתה I בוניה של ירושלים מדוד המלך ועד נחמיה

שישי | 16 במרץ | 10:00 

 

סיור בעקבות בוני העיר ומעצביה בימי קדם, מדוד המלך ועד נחמיה. נבקר במבנה שהתגלה לפני כעשור בחפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד ונדון בשאלה האם היה זה ארמונו של דוד המלך. נצא בעקבות שרידי חומת ירושלים שבנה נחמיה ותפקידיה בהגנה על העיר. נרד אל מפעלי המים של עיר דוד שם ננסה להבין מי בנה את ביצורי העיר ומה הסיפור העומד מאחורי חציבת נקבת חזקיהו המפורסמת.

 

מדריך: שמואל בהט

מחיר: מבוגר 90 ₪, סטודנט/א.ותיק 80 ₪ 
 

get-tickets
preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text