Attractions Banners - 230

הספרייה הלאומית


אירועים בספרייה הלאומית בתאריך 21.11.2019

     
עד 30.12.2019


סדרת חוקר בצוהריים - מוזיקה ותרבות עברית – ארבעה מקרי בוחן  

 

מפגש שלישי: יום ראשון | 24 בנובמבר | 14:00

 

חוקר בצהריים עם פרופ' אלי שלייפר - זלמן ריבלין- החזן והחזון. פרופ' אלי שלייפר, פרופ' אמריטוס, היברו יוניון קולג'.

 

מפגש רביעי: יום חמישי | 28 בנובמבר | 14:00

 

חוקרת בצוהריים עם ד"ר ענת רובינשטיין - חבריו המלחינים של ביאליק. ד"ר ענת רובינשטיין, החוג למוזיקולוגיה, האוניברסיטה העברית.

 

#הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייה

 


"כותרת חוזרת"
שלישי | 3 בדצמבר | 20:00

 

אירוע מיוחד לרגל עלייתו של השבועון כותרת ראשית (1988-1982) לאתר העיתונות ההיסטורית.

 

דברי פתיחה: דוד בלומברג, יו"ר דירקטוריון הספרייה הלאומית


מאחורי הכותרות: חיים חדשים לעיתון ההיסטורי, אורן וינברג, מנכ"ל הספרייה הלאומית


הזמן הצהוב - דויד גרוסמן משוחח עם נחום ברנע 


שיח עורכים - תום שגב, נחום ברנע ואבנר אברהמי


מנחה: צילה חיון, ראש אגף חינוך ותרבות, הספרייה הלאומית

 


#הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייה
 

 

"חוקר בצוהריים" עם פרופ' דניאל מאט 
חמישי | 5 בדצמבר | 14:00

 

"אלוהים והמפץ הגדול" - פרופ' דניאל מט, פרופסור אמריטוס, המכון התיאולוגי ללימודים מתקדמים, ברקלי, קליפורניה, ארה"ב.

 

#הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייה

 

ספר. יצירה. - סדרת מפגשי שיח בין סופרים זוכי מלגת פרדס ואורחים 
חמישי | 5 בדצמבר | 20:00

 

גלגולו של סיפור מפגש שלישי. עידו גפן מארח את הסופר מתן יאיר ("פיגומים"), הבימאית והתסריטאית דפנה לוין ("נבלות") והסופרת והתסריטאית איילת גונדר גושן ("להעיר אריות") לשיחה על יצירה כתובה שהופכת לתסריט.

 

#הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייה
 

 

ספר. יצירה. - סדרת מפגשי שיח בין זוכי מלגת פרדס ואורחים
שני | 16 בדצמבר | 20:00

 

"היצר לחולל דבר" (מ.בובר") מפגש רביעי - דפנה ברשילון מארחת את ד"ר מירב נקר- סדי, ראש המסלול לחינוך בלתי פורמאלי במכללת בית ברל ואת המשוררים פרופ' מירון איזקסון, בכל סרלואי ולירון אוחיון לשיחה על מעשה הכתיבה ומעשה החינוך. ליווי מוזיקלי - רותם גינת והגר מיכאלי, שירה אסף; פרי, פסנתר.

 

#הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייה


"חוקרת בצוהריים" עם יסכה הרני
חמישי | 19 בדצמבר | 14:00

 

על אמונה ואמנות בכנסיות המולד והקבר, יסכה הרני, מורת דרך וחוקרת נצרות.

 

#הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייהמחשבת חז״ל אז ועתה, מכאן ולהבא

ראשון | 29 בדצמבר

 

10:00- 12:00 מושב ראשון - מחשבת חז״ל מאורבך ועד היום

 

ברכות: פרופ' אלחנן ריינר , הספרייה הלאומית, בני איש שלום, בית מורשה

 

יו״ר:  פרופ' יעקב (קוגל) כדורי

 

על הלכה ואגדה, בעקבות חז"ל אמונות ודעות - פרופ' משה הלברטל, האוניברסיטה העברית

 

היהדות ההלניסטית וחז"ל – אז והיום - פרופ' מארן ניהוף , האוניברסיטה העברית 

 

האם עדיין נוכל לכתוב את "תולדות הרעיונות" בעולמם של חכמים? ד"ר יאיר פורסטנברג , האוניברסיטה העברית 

 

מאורבך תשכ״ט עד ׳דעת׳ תשע״ט: מה נשתנה? פרופ' ישי רוזן-צבי, אוניברסיטת ת"א

 

12:00 – 13:00 – הפסקה וביקור מודרך בתצוגת פריטים מארכיון אורבוך

 

13:00 – 15:00 מושב שני - שיחה: מחשבת חז"ל לאן

 

פתיחה:פרופ' חנוך בן פזי, מכון דעת

יו״ר:  אלון גושן גוטשטיין 

 

מתדיינים: 

 

- פרופ' מיכל בר אשר סיגל, אוניברסיטת בן גוריון

 

- פרופ' דוד לוין, היברו יוניון קולג'

 

- פרופ' מנחם קיסטר, האוניברסיטה העברית

 

- ד"ר רות קלדרון, מכללת עלמא

 

- פרופ' דינה שטיין, אוניברסיטת חיפה

 

 

#הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייה

 

preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text