Attractions Banners - 230

הספרייה הלאומית


אירועים בספרייה הלאומית בתאריך 20.02.2020

     
עד 31.12.2020

אירועים בספרייה הלאומית חורף תש"ף / 2020

 

 

זיכרון וספר: ערב לכבוד הופעתו של ספר רפי וייזר

יום א', כ"ח בשבט, 23 בפברואר, 18:00

 

מנחה: ד"ר גיל וייסבלאי, עורך "ספר רפאל וייזר"

 

דברי פתיחה: פרופ' אלחנן ריינר, הספרייה הלאומית.

 

מתי חיבר עגנון את "מאויב לאוהב"? - פרופ' דן לאור, אוניברסיטת ת"א

 

הרובד הסמוי בסיפור "הרופא וגרושתו" - מר חיים באר, סופר

 

זיכרונות מראשית פעילותו של רפי בבית הספרים - פרופ' מלאכי בית אריה, האוניברסיטה העברית

 

מפעלו של רפי וייזר ומטאפורת המיילדת - פרופ' שלמה צוקר

 

פתקאותיו של רפי וייזר ושחזור ארכיונים אבודים - פרופ' יונתן מאיר, האוניברסיטה העברית

 

דברי סיכום: רבקה פלסר

 

- הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייה

 

 

חוקר בצהריים עם  פרופ' נועם זדוף

יום ד', א' באדר, 26 בפברואר, 14:00

 

על אשמה, בושה והמשכיות הדורות: יוסף וייס, עמוס וייס וגרשם שלום. עם פרופ' נועם זדוף, אוניברסיטת אינסברוק, ערך את חליפת המכתבים בין וייס ושלום.

 

- הכניסה ללא תשלום

 

preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text