Attractions Banners - 230

הספרייה הלאומית


אירועים בספרייה הלאומית בתאריך 23.02.2019

     
עד 30.12.2019

אירועי חודש פברואר 2019 בספרייה הלאומית

 

אירועי בית מדרש הרמב"ם


לימוד משותף - לימוד מעמיק וקצר מתוך "היד החזקה"

שלישי | 19 בפברואר | 16:15

 

עם הרב יחיאל גולדהבר

- הכניסה ללא תשלום

 

"חוקר בצהריים" עם פרופ' אלחנן ריינר

רביעי | 27 בפברואר | 14:00

 

הרף עין: שהותו קצרת הימים של הרמב"ם בארץ ישראל. עם פרופ' אלחנן ריינר, הספרייה הלאומית.

- הכניסה ללא תשלום

 


עוד אירועים מומלצים:

 

"חוקר בצהרים" עם פרופ' יורם בילו

חמישי | 21 בפברואר | 14:00

 

"רצוננו לראות את מלכנו": חב"ד המשיחית אחרי הרבי. עם פרופ' יורם בילו, אמריטוס לאנתרופולוגיה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית.שיח גלריה בתערוכה: הוראת שעה 

שני | 25 בפברואר | 19:00

 

אבקש לקבלני לאוניברסיטה, הנני פליט: בקשות קבלה של מועמדים לאוניברסיטה העברית ערב מלחמת העולם השנייה. השיח יעסוק בבקשות קבלה של צעירים יהודים מאירופה ערב המלחמה, המוצגות לראשונה לציבור במסגרת התערוכה, ובחשיבותן למחקר ההיסטורי על התקופה. בהשתתפות חוקרות מצוות התערוכה. לאחר השיח יתקיים סיור בתערוכה בהדרכת האוצרות.

 

- הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייה

 

 

קרית ספר- כלי מבטאו של בית הספרים הלאומי, לרגל סיום פרויקט הנגשת כתב העת הבבליוגרפי

שלישי | 26 בפברואר | 18:00

 

בשעה 18:00 מושב ראשון: קרית ספר- דברי הימים

 

חקרי קבלה בדפי קרית ספר, עם פרופ' משה אידל, אמריטוס, האוניברסיטה העברית

 

התענוג של ביבליוגרפיה: מ'המזכיר' לקרית ספר, עם פרופ' יונתן מאיר, אוניברסיטת בן גוריון

 

בשעה 20:00 מושב שני: סוגיות בתולדות קרית ספר

 

מאמריו הראשונים של גרשם שלום בקרית ספר, עם פרופ' מלאכי בית אריה, האוניברסיטה העברית

 

על רשימות שהן הרבה יותר מרשימות -  גדולי חוקרי השירה והפיוט וכתיבתם בקריית ספר, עם פרופ' שולמית אליצור, האוניברסיטה העברית

 

תרומתו של 'קרית ספר' לחקר הספר העברי בימי הביניים, עם פרופ' שמחה עמנואל, החוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית

 

הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייה

 

- הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייה

preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text