Tower of David museum Jerusalem

מוזיאון מגדל דוד


תערוכות במוזיאון מגדל דוד בתאריך 19.07.2018

     
עד 31.12.2018

לונדון בירושלים

התערוכה לונדון בירושלים מבקשת להסיט את המבט מירושלים הפוליטית, הדתית, הסמלית והנכספת, אשר מרבים לעסוק בה כאשר בוחנים את ההיסטוריה של העיר, ולתת במה לתושבי ירושלים, פרנסיה וצרכניה – נקודת מבט השמורה בדרך כלל לעיר תל אביב.

התערוכה שופכת אור על חיי החברה והתרבות בירושלים בפרק זמן קצר אך רב השפעה בתולדות העיר: שלושים שנות המנדט הבריטי. בתקופה זו הבשילו תהליכי מודרניזציה שהחלו כבר בשלהי המאה התשע-עשרה, וקמו יוזמות חדשות אשר הביאו לשגשוגה הכלכלי והתרבותי של ירושלים.


תערוכת הקבע
 

התערוכה עוקבת אחר רצף התקופות ההיסטוריות של העיר, ומציגה את האירועים הבולטים בכל אחת מהן. ראשיתה בעדויות הראשונות לקיום עיר בירושלים באלף השני לפנה"ס, וסיומה בהיות ירושלים לבירת מדינת ישראל.

- הסיורים המודרכים במצודה ובתערוכת הקבע כלולים במחיר הכניסה למוזיאון. הסיורים אינם מתקיימים בימי שישי – שבת, ערבי חג ובחגים.


תמונות: תערוכת "לונדון בירושלים"

get-tickets
preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text