Attractions Banners - 361

מוזיאון ארצות המקרא


תימן: משבא לירושלים בתאריך 20.02.2020

     
עד 01.04.2020

 "תימן: משבא לירושלים" - תערוכה במוזיאון ארצות המקרא המציגה את ההיסטוריה והמסחר של ממלכות דרום ערב הקדומות והתפתחות יהדות תימן

פתיחה: 21 בינואר, 2020

אוצרים: ד"ר יגאל בלוך, יהודה קפלן, אורי מאירי 

קומה: 3-

 

התערוכה "תימן: משבא לירושלים" תציג לעיני הציבור את ההיסטוריה של ממלכות דרום ערב הקדומות, את קשרי המסחר ביניהן לארץ ישראל (לרבות התייחסות לתרבויות צפון ערב והתרבות הנבטית, ששימשו כמתווכות בסחר עם דרום ערב), וכן את ראשיתה והתפתחותה של הקהילה היהודית בתימן.

 

שיחי גלריה:
 

שישי | 21 בפברואר 2020 | 11:00 – ד"ר יגאל בלוך, אוצר התערוכה, בעברית

שישי | 20 במארס 2020 | 10:30 – ד"ר יגאל בלוך, אוצר התערוכה, באנגלית

שישי | 15 במאי 2020 | 11:00 – אורי מאירי, אוצרת התערוכה, בעברית

תרבויות דרום ערב (תימן המודרנית) הקסימו את דמיונם של שאר בני האדם מימי קדם ועד ימינו. הארצות שבהן פרחו תרבויות אלה מופרדות משאר העולם על ידי ימים ומדבריות, אך עשירות בחומרים יקרי ערך – בראש ובראשונה, בשמים. עובדה זו הפכה את ארצות דרום ערב לאחד המוקדים העיקריים ברשתות הסחר שהקיפו את המזרח הקרוב בימי קדם.

במקרא, סיפור גדולתו של שלמה המלך מגיע לשיאו בתיאור ביקורה של מלכת שבא, השליטה של אחת הממלכות העיקריות של דרום ערב, בירושלים – ביקור שבו המלכה הביאה לשלמה בשמים ומתנות אחרות, והתפעלה מחוכמתו. גם מלכי אשור, האימפריה ששלטה בכל המזרח הקרוב הקדום במאות השמינית–שביעית לפנה"ס, התפארו במנחות ששלחו להם שליטי ממלכת שבא.

במאה הראשונה לפנה"ס, האימפריה הרומית ניסתה לכבוש את ממלכות דרום ערב כדי להשתלט באופן בלתי אמצעי על מקורות הבשמים, אך נכשלה במשימה זו. באותו זמן בערך הופיעו בתימן קהילות יהודיות, ובסוף המאה הרביעית לספירה אימצו מלכי חִמיָר – הממלכה הגדולה האחרונה בדרום ערב לפני הופעת האסלאם – את היהדות כדת הרשמית של הממלכה. ממלכת חִמיָר חרבה בשנת 526 לספירה, אך בתימן נותרה קהילה יהודית תוססת, שיצרה יצירה רוחנית ענפה וקיימה קשרים עם קהילות יהודיות אחרות ברחבי העולם, עד לעלייה ההמונית של יהודי תימן למדינת ישראל הצעירה בשנת 1949.

תמונות: נפתלי הילגר, משה קן, יח"צ

get-tickets
preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text