google.com, pub-8459711595536957, DIRECT, f08c47fec0942fa0

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתרי גו ג׳רוזלם
 
השימוש מנוסחים ברבים מתוך כוונה ליתן יחס שווה לגברים ונשים. בתנאים אלה המונחים תוכן או תכנים כוללים "מידע" מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, קולי, חזותי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן הפצתם, דרך הצגתם, עיצובם, עריכתם, עיבודם לרבות, אך לא רק, צילום , תמונה, הנפשה, איור, דמות, תרשים, הדמיה, דגימה, קובץ קולי, סרטון, קובץ, קוד מחשב, כל תוכנה, פרוטוקול, יישום, סימן, סמל, מאגר נתונים, כל תו ואיקון.
 
האתר מנוהל על ידי חברת גו ג'רוזלם בע"מ (להלן: האתר ו/או החברה). הגלישה באתר והשימוש בתכניו ובשירותיו מעידה על הסכמתכם למלוא התנאים כמפורט להלן. יכול ותמצאו באתר תכנים נוספים שלהם כללים שונים המצטרפים לכללים המצוינים בתנאי השימוש. התנאים הבאים חלים על השימוש באתר, בתכנים ובשירותים הניתנים בו באמצעות מכשיר סלולרי, מחשב כף יד, מחשב או מכשיר תקשורת אחר, כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 
כללי
 
הכתוב להלן פונה לגולשים וכתבים כאחד.
 
פרטיות
האתר מכבד את פרטיותכם, ולא יעשה שימוש בפרטיכם, אלא בהתאם למדיניותו כמפורט בהסכם "מדיניות הפרטיות" ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. חשוב לציין כי מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות ולכן מומלץ לקרוא אותה מעת לעת.
 
השימוש באתר:
הנכם רשאים להשתמש בתכנים ובשירותים שמסופקים על ידי האתר אך ורק אם אתם עומדים בתנאים הבאים:
1. ההוראות המצוינות להלן יתווספו על כל הוראת אחרת המופיעה בהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
2. הנכם רשאים להשתמש באתר למטרות אישיות – פרטיות בלבד. אין להעתיק, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכני האתר, למטרות עסקיות שמטרתם רווח, לרבות בפרסומים, פרסומים אלקטרוניים, דפוס וכיוצ"ב, תהיה המטרה אשר תהיה.
3. אין להציג תכנים מה"אתר" בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות אבזר, תוכנה, מכשיר או בכל דרך אחרת המחסירה תכנים ו/או המשנה את עיצובה באתר.
4. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לא חוקי לתכנים של האתר. אין לעשות קישורים לתכני החברה ואין להציג או לפרסם תכנים אלא אם יהיה הקישור לדף האינטרנט של החברה כפי שהוא במלואו. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכני "אתר" במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. בנוסף לאמור, אין לשנות את מיקומה, להסתיר, לסלף את כתובת האתר ובכל מקרה חובה לשמור על מיקומה המדויק בדף האינטרנט. החברה רשאית לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל קישור כאמור, בהתאם לשיקול דעת הבלעדי, ולכם לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
5. אין לאפשר או להפעיל כל אמצעי כגון תוכנות CRAWLERS,ROBOTS לשם העתקה, חיפוש, סריקה, יצירת לקט, מאגר, אוסף של תכנים מתוך "אתר".
6. אין לקשר ל"אתר" מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לכל דין, גזענים או מפלים, תכנים  פורנוגראפיים ו/או אתרים המנוגדים לחוק.
7. אין להציג תכנים מ"אתר" בתוך מסגרת סמויה או גלויה. 
 
קישורים באתר
באתר תמצאו לינקים (קישורים) לעמודים ברשת האינטרנט. חלק מהקישורים מפנים לאתרים שאינם בבעלות, בשליטת ובפיקוח האתר. האתר לא יהיה אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם ובכל מקרה העובדה שהאתר מקשר לתכנים האמורים, אינו מעיד על הסכמתו לתוכנם, אמיתותם, איכותם, דיוקם, עדכניותם. פרסום קישורים לכתבות באתר וכן קישורים לאתרים אחרים לא תתפרש בכל אופן כהצעה לגולשים לצפות בקישורים אלו, ואין האתר מעודד ו/או מביע תמיכה בכל דרך שהיא בעמדות, בפרסומים במוצרים ובמידע אשר מוצגים בקישורים אלו. האתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי רשאי להסיר קישורים או להימנע מהוספת קישורים חדשים.
 
תכנים מסחריים, פרסומות, מודעות, דואר אלקטרוני, SMS (להלן: תכנים)
האתר כולל פרסומות, מודעות ותכנים מסחריים רבים אחרים. התכנים כאמור נמסרים על ידי מפרסמים ו/או גולשים. תכנים לצורך העניין, יכול שיהיו בתמונות בקול, בטקסט ובאמצעים נוספים.
 
האתר לא ישא בכל אחריות לתכנים מסחריים, תכנים שהועברו באמצעות דואר אלקטרוני, ו - SMS ואשר יפורסמו באתר. האתר לא בודק, אינו כותב ואינו מוודא את אמיתותם ותוכנם של הפרסומים. האחריות הבלעדית לתכנים האמורים הנה על המפרסמים בלבד בין אם המדובר בחברה ו/או כל גוף ו/או אדם. פרסום התכנים באתר אינו מהווה עידוד ו/או המלצה לרכוש את התכנים. כל עסקה שתירקם בעקבות תכנים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינכם לבין מפרסם התכנים. האתר לא יהיה צד לעסקה ולא ישא באחריות למוצר ו/או לתכנים, אלא אם פורסם במפורש בגוף הפרסומות או בתקנון נוסף כי האתר הוא אשר מוכר את התכנים ו/או המוצר.
 
שינויים באתר והפסקת השירות
האתר אינו מתחייב בכל צורה שהיא כי השירותים אותם הוא מספק יינתנו ללא כל הפרעה וברציפות לאורך זמן בלתי מוגבל, ללא הפסקות, בבטחה וללא טעויות.
כמו כן, האתר אינו מתחייב כי מחשביו יהיו חסינים מפני נזקים, כשלים טכניים כאלו או אחרים בתוכנה או בחומרה, בחברה ו/או באתר עצמו או אצל מי מספקיהם, היות והפעלת האתר כרוכה בשירותים של ספקים חיצוניים אשר עליהם אין לחברה כל אחריות למעשה או מחדל הנגרם על ידם ואשר גרם נזקו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או הוצאה משפטית אשר ייגרמו לגולשים באתר החברה.
 
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי רשאית החברה המפעילה את האתר לסגור אותו, לשנות את מראהו, עיצובו, זמינותו וכל דבר אחר כפי שיוחלט בחברה וכל זאת מבלי שתצטרך ליתן הודעה מראש למי מהגולשים. לא תהיה לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כספית ו/או אחרת כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין הפסקת השירות או השינויים כאמור. החברה ו/או האתר יעשו מאמץ סביר להודיע מראש לפני הפסקת השירות.
 
אחריות האתר
התכנים באתר הכוללים תכנים המתפרסמים באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, פורומים, קהילות וקבוצות דיון אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, אך אם החלטתם להסתמך על תוכן כלשהו, עליכם חלה האחריות הבלעדית לפעולותיכם והתוצאות הנובעות מכך.

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לכם באם יופסק שירות האתר, ו/או יתרחש נזק, תקלה, הפרעה בשירות וכיו"ב אצלה ו/או אצל ספקיו.
 
זכויות היוצרים והקניין הרוחני של אתר "GoJerusalem.co.il"
זכויות היוצרים והקניין הרוחני, תכנים, עיצוב, תוכנות, יישומים, סימני המסחר, קוד מחשב, קבצי וידאו, טקסטים, קבצים קוליים, קבצים גרפיים וכל חומר אחר הכלול באתר הנן של אתר "GoJerusalem.co.il" בלבד או של צד שלישי אשר הרשה לאתר שימוש בהם. אסורה ההפצה, העתקה, הצגה בפומבי, העברה לציבור, עיבוד, השכרה, מכירה במלואו או בחלקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל אמצעי יהיה אשר יהיה, ואשר כולל בין היתר, אמצעי אלקטרוני, צילום, הקלטה, אמצעי מכאני, או בכל דרך אחרת וזאת מבלי שניתנה הסכמת האתר בכתב. 

למען הסר ספק, האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא להפרה של זכות קניין רוחני כלשהי, לרבות סימני מסחר, סודות מסחר, שמות מתחם וכתובות דואר אלקטרוני.   
 
העברת באמצעות דואר אלקטרוני ו – SMS 
אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי כל העברת תכנים בדואר אלקטרוני ו – sms נחשב לצורך העניין כהעברת תוכן לכל דבר ועניין וכי כל האמור בהסכם זה חל גם על דרך העברה זו.
ידוע לנו כי עם קבלת ההודעה, מפעילת האתר או מי מטעמה, יכולה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לפרסם את הידיעה באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, וזאת מבלי שהיא מוגבלת בזמן.
 
סמכות שיפוט ודין
סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת, מוקנית לערכאות המתאימות בעיר ירושלים.  הדין שיחול הנו הדין הישראלי.
 
תנאי שימוש לגולשים
 תכנים שגולשים מוסרים לפרסום באתר
באתר מתפרסמים תכנים כגון: פורומים, תגובות לכתבות, קהילות, בלוגים, חדרי שיחה (צ'אטים) ושירותים נוספים, המאפשרים לכל הגולשים להזין תכנים משלהם.
יובהר כי כל זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת בתכנים המועלים על ידי הגולשים באתר, שייכים לגולשים אשר העלו אותם לאתר.
בנוסף, האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים אותם כתבתם, ואילו האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם, תהיה אשר תהיה חלה עליכם הגולשים.
התכנים שתעביר לפרסום יהיו חשופים לכל גולשי האינטרנט, אך יש לזכור ולהדגיש כי התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של האתר ולפיכך הוא אינו אחראי לדיוק, אמינות, איכות, מהימנות ושלמות המידע.
 
הגולשים באתר ובשירותי החברה מצהירים בזאת כי ידוע להם שכל מידע (כפי שפורט לעיל) אשר העלו לצפייה באתר הועלו על ידם באופן אישי והם אחראים באופן בלעדי לתוכן המידע אותו העלו לאתר.
 
כמו כן, האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש וההסתמכות עליהם ובכל מקרה התכנים אינם מחליפים קבלת חוות דעת מקצועיות ו/או עזרה מקצועית תהיה אשר תהיה.
עליכם, הגולשים, קיימת החובה כי כל התכנים אותם אתם כותבים יהיו חוקיים,  ובין היתר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליכם לפרסם באתר את התכנים הבאים:
1. תוכן המזהה אנשים שלא כחוק. 
2. כל תוכן הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב של אדם ו/או גוף.
3. כל תוכן המהווה לשון הרע, הוצאת דיבה וכיוצ"ב.
4. תוכן הידוע לך שהוא מטעה ו/או מוטעה ו/או כוזב ו/או מסולף.
5. תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית.
6. תוכן אשר יש בו משום אפליה, גזענות.
7. תוכן העלול להטעות צרכן.
8. תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחר.
9. תוכן אשר עלול להוות בסיס לתביעה פלילית ו/או אזרחית.
10. תוכן אשר עלול לפגוע או לגרום נזק לכל אדם ו/או גוף. 
11. תוכן הפוגע בסימן מסחר ו/או בזכויות יוצרים של אחר.
12. תוכן מעליב, גס רוח, טורדני, מאיים.
13. תוכן המזהה פרטי קטינים, כתובתם, דרכי התקשרות עמם.
14. תוכן שאינו חוקי.
15. תוכן המהווה הטרדה מינית ו/או עידוד לביצוע עבירה מעין זו.
16. תוכן אשר יש בו פרטים פורנוגראפיים ו/או רמזים כאלו מכל סוג שהוא.
17. תוכן אשר מכיל בתוכו וירוס מחשב מכל סוג שהוא.
 
האתר רשאי לקצר, למחוק, לערוך, לקצר, לדחות פרסום כתבה ו/או הודעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וזאת מבלי שיצטרך ליתן הסבר לכך. בכל מקרה מסירת התכנים על ידכם אינה מקנה לכם זכות כלשהי לדרוש את פרסומם. בנוסף, האתר יהיה ראשי למנוע מכם פרסום כתבות ו/או הודעות נוספות באתר. הוראות סעיף זה באות בנוסף על זכויות האתר בהתאם לחוק ולפי כל דין.
 
הגולשים מצהירים בזאת כי הם מאשרים לאתר להשתמש בכל דרך שהיא במידע אותם העלו ופרסמו באתר החברה, שימוש לצורך סעיף זה ייחשב כהצגה של המידה באתר ו/או פרסומו באינטרנט  ו/או פרסומו בכל אמצעי מדיה אחר, לצורכי החברה ולקידומה, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, וכל זאת ללא תשלום כלשהו לגולשים ו/או צורך בקבלת רשות מהם לצורך ביצוע פרסום זה.
 
נשיאה באחריות
הגולשים מתחייבים בזאת לשאת באחריות מלאה ביחס לתכנים שנמסרו לידם. הגולשים כאמור מתחייבים לפצות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, הקשור בצורה ישירה או עקיפה לתכנים אותם העלו הגולשים לאתר החברה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי כאמור, ישולם עם דרישתו הראשונה של האתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.
 
הגולשים מצהירים בזאת ומתחייבים כי הם פוטרים את האתר מכל  תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, הקשור בצורה ישירה או עקיפה לתכנים אותם העלו הגולשים לאתר, וזאת לרבות הוצאות משפטיות.
 
שירותים הטעונים רישום
חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים רישום.  בעת ההרשמה תתבקשו למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון אחר, כתובת מגורים ועוד. האתר רשאי לקבוע מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. עליכם למסור רק פרטים נכונים ומדויקים והנכם מאשרים בזאת את נכונות פרטיכם. ראוי לציין, כי אין חובה על פי חוק למסור את הפרטים האמורים. במידה והנהלת האתר תתרשם כי חרגתם מתנאי השימוש בו, יהיה האתר רשאי לבטל את רשומכם, לחסום גישה, ושלא לאפשר לכם להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה לכם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בגין החלטה זו של האתר.
 
תכני גולשים
זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים ו/או תכנים אשר יועלו על ידי הגולשים הנם באחריותם ובבעלותם הבלעדית של הגולשים שהעלו את התכנים. הגולשים מצהירים כי ידוע להם שכל תוכן אשר נשלח על ידם הנו באחריותם הבלעדית. הגולשים מתחייבים שכל תוכן שיעבירו יהיה חוקי.
 
הגולשים מצהירים כי ידוע להם שכל מידע ע"פ הגדרתו לעיל אשר מפורסם באתר החברה הוא באחריותם המלאה והבלעדית של הגולשים אשר העלו את המידע המסוים.
הגולשים מצהירים ומסכימים בזאת כי האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות כל שימוש חוקי בתכנים האמורים ובכלל זה יפרסמו באמצעי התקשורת השונים.
 
נשיאה באחריות
הגולשים מתחייבים בזאת לזאת באחריות מלאה ביחס לתכנים שנמסרו על ידם. הגולשים כאמור מתחייבים לשפות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי כאמור, ישולם עם דרישתו הראשונה של האתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.
 
preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
מה לעשות בירושלים

למעלה מ-2000 כתבות והמלצות

לא נמצאו תוצאות להצגה

more
preloader
ברוכים הבאים לאתר גו ג׳רוזלם!
  • האתר הגדול והוותיק ברשת על ירושלים מעל 25,000 עמודי תוכן, אירועים ופעילויות בעיר

  • הזמינו ישירות ללא עמלות במחירים הכי טובים מלונות, אטרקציות, אירועים וסיורים

  • כשאתם מזמינים דרכנו יש לכם 100% ביטחון אנו עובדים עם מערכות הזמנה מאובטחות בלבד

  • אנחנו תמיד כאן בשבילך אנחנו עושים מעל ומעבר להעניק שירות מצטיין - נסו אותנו

  • יש לכם שאלות? צרו איתנו קשר 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה

  • תהנו מירושלים! זו באמת עיר נפלאה להתארח ולבלות בה

ירושלים: קל להתאהב, קל להתמצא
אין ישראלי שלא ביקר בירושלים, ושהעיר ירושלים לא לקחה חלק בחייו. מסע החיים שלנו חוצה את חייה של העיר והיא את שלנו. אנו פוגשים בירושלים בגיל המצוות, שעה שאנו מקיימים את טקס העלייה לתורה מול הכותל המערבי, ומעלים את שמה בחופת הנישואין שניות לפני ששני אנשים הופכים להיות אחד.

אין עיר בישראל שמוזכרת ומדוברת כמו ירושלים. לא ברמה הלאומית ולא ברמה הבינלאומית. מיליוני מאמינים מתעוררים בכל בוקר בכל רחבי הגלובוס ומבקשים את שלומה של העיר ואת ברכתה להם שעה שיום חדש בחייהם מתחיל.

לכן אין פלא שבירת ישראל היא גם בירת התיירות של המדינה. בירושלים תוכלו למצוא את המספר הגבוה ביותר של מוסדות תרבות, אטרקציות ודברים לעשות. בכל רגע נתון מופקדות תוכניות לבניית בתי מלון חדשים בעיר, בכל שבוע נפתחות מספר מסעדות חדשות על ידי שפים מובילים שחזרו לירושלים אחרי התמחות במטבחים שונים בעולם והחליטו לפתוח בה את המקום שלהם.

בשנים האחרונות תנופת התיירות והפיתוח של היצע הפנאי והבילוי בעיר הגיעה לשיאים חדשים. ירושלים אירחה ומארחת מופעים מכל העולם, מקיימת אירועי דגל כמו פסטיבל האור ומרתון ירושלים המביאים אליה תיירים ומבקרים מכל העולם, ומעניקה גם לנו, הישראלים, מקום התרחשות בלתי פוסק ומגוון. את כל אלו ועוד תוכלו למצוא כאן, באתר גו ג׳רוזלם, שער הכניסה לכל דבר שקשור לתיירות, פנאי ובירושלים הפועל ברשת כבר משנת 2008.

באתר תוכלו לקרוא מידע עדכני אודות אירועים, מסעדות, אטרקציות ומלונות בירושלים, לבצע הזמנה ישירה ובטוחה למאות בתי מלון, מופעים, אטרקציות וסיורים, ולהתעדכן בכל מה שקורה ומה שראוי לדעת עליו בירושלים. אם זה קיים בגו ג׳רוזלם - זה ראוי לתשומת הלב שלכם.

האתר נבנה בצורה קלה וידידותית להתמצאות. אם מצאתם מקום מעניין לבקר בו, ללון בו או לאכול בו, תוכלו לקבל את מירב המידע שחשוב לדעת מבלי להקליק פעם נוספת. עשרות מסעדות נבחרות מציגות את התפריטים שלהן באתר ותוכלו להתרשם מהתפריט המלא והמעודכן. בבתי המלון תוכלו לראות גלריית תמונות עשירה, ואת דירוג המלון על ידי מבקרים קודמים גם באמצעות הקישור שלנו עם בוקינג.קום, אתר הזמנת הלינה הגדול ברשת, וגם באמצעות הקישור שלנו עם אתר הדירוגים המוביל טריפ-אדווייזר.

צוות האתר עמד לרשותכם 24 שעות ביממה, לכל עצה, שאלה או הכוונה לגבי ביקור ונופש בירושלים. בין אם אתם מחפשים לקיים אירוע במסעדה, בר מצווה בכותל, יום גיבוש לעובדים או הזמנת מלון לקבוצה, תוכלו להיעזר במוטת הקשרים וההיכרות שלנו עם כל תעשיית התיירות בעיר. אז כשאתם חושבים ירושלים - תחשבו גו ג׳רוזלם. אנו מאחלים לכם חופשה וביקור מהנים בירושלים, ומזמינים אתכם להתאהב בה כמונו.
בשיתוף פעולה עם
לוגו בוקינג.קום
לוגו AirBNB
לוגו טריפאדוויזר
לוגו סיטי דיסקוברי
יס פלאנט
Text text text