Attractions Banners - 201

בית אבי חי


לא מהעולם הזה: הקולנוע החרדי בתאריך 01.01.2018

     
עד 01.01.2018

לא מהעולם הזה סדרת מפגשים על העולם החבוי של הקולנוע החרדי, שתפתח צוהר לעולם מרתק זה של חיבורים וזהויות.


בסדרה נארח את היוצרים הבולטים בתעשיית הקולנוע החרדית, נצפה בקטעי סרטים נדירים ונעקוב אחרי התפתחות הקולנוע החרדי מראשיתו ועד ימינו. עורכת הסדרה: חוקרת הקולנוע החרדי, מרלין וניג.

 

מפגש חמישי: קולנוע חרדי "חתרני" – הגל החדש

שני | 1.1.18 | יד בטבת | 20:00
 

על דור היוצרות החדשות, המביאות שפה נשית חדשה ורבת השפעה במרחב החרדי. יוצרות שיצירתן הבועטת והחתרנית מבטלת את הטאבו השמרני המוכר. בסרטיהן עולים נושאים שטרם דוברו ונדונו בקול: יחסי אישות, גירושין ועוד. במאית אורחת: אסתי שושן

 

מחיר למפגש: 20 ₪

preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text