Attractions Banners - 201

בית אבי חי


האסתטיקה של הקרוב - לאוניד בלקלב בתאריך 31.01.2018

     
עד 31.01.2018

בית אבי חי מציג: "האסתטיקה של הקרוב" – פתיחת תערוכת רישומים וציורים של לאוניד בָּלקְלָב - הצייר לאוניד בלקלב עלה לארץ ממולדובה (ברית המועצות דאז) לאחר שכבר זכה להכרה כאמן במולדתו. יחסו של בלקלב אל הציור הוא טוטאלי, והוא רואה בו עבודה רוחנית הכרוכה בחיפוש מתמיד. אוצר: מנחם הלברשטט.

preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text