Attractions Banners - 201

בית אבי חי


פסטיבל ספרות בבית אבי חי בתאריך 01.04.2020

     
עד 01.04.2020

בימים לא-קלים אלה ובשל חוסר הבהירות שבמצב הנוכחי, אנו נאלצים להודיע בצער כי בית אבי חי משהה עד להודעה חדשה את הפעילות בבניין ואת כל התוכניות והפרויקטים שתוכננו לעת הזו. אנו רואים כערך עליון את הדאגה לבריאותם ולרווחתם של באי הבית ולמשתתפים בתוכניותיו, ומקווים שברגע בו ישתנו התנאים, יוכל בית אבי חי לשוב לפעילות שגרתית. לקוחות אשר קנו כרטיסים לאירועים שבוטלו יקבלו החזר כספי מלא.

 

באיחולי בשורות טובות - הנהלת בית אבי חי

get-tickets
preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text