Attractions Banners - 201

בית אבי חי


"יוצאת מן הצללים" בתאריך 11.06.2020

     
עד 11.06.2020

 'יוצאת מן הצללים', תערוכה בבית אבי חי בה ייחשפו לראשונה שלל צילומיה של שרה אייל (1915-2004), מי שעבדה כצלמת עבור מערכת הביטחון הכללי ולצד עבודתה המסווגת, תיעדה את ההווי של ישראל בשנותיה הראשונות, שנות ה-50 ו-60.

 

אוצר: עמיחי חסון.

 

בעוד שתצלומיה המסווגים של אייל מעבודתה בשירות הביטחון שמורים בארכיונים סודיים, תצלומיה האמנותיים נשמרו בארגזים רבים במרתף בית משפחתה בתל אביב. היא מתעדת בהם חגים וחיי יום־יום, פנים מוכרות ודיוקנאות אנונימיים; נוף חברתי בתל אביב, ירושלים, נוף הצפון והנוף המדברי. בין אלפי התשלילים שצילמה בזמנה הפרטי, אפשר לאתר גם עקבות של עבודתה המודיעינית והחשאית.

תמונות: שרה אייל

preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text