Attractions Banners - 230

הספרייה הלאומית


תערוכת "לשנה הבאה בני חורין" בתאריך 31.05.2018

     
עד 31.05.2018

"לשנה הבאה בני חורין" - תערוכת הגדות פסח לא מסורתיות משנות המאבק להקמת המדינה


בין ההגדות בתערוכה: הגדות פסח ממחנות העקורים באירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, הגדות של חיילים יהודים שלחמו בצבא הבריטי והגדות ששימשו את הלוחמים במלחמת השחרור.

 

חג הפסח סימל לאורך דורות רבים את רעיון היציאה מעבדות לחירות ומשעבוד לעצמאות והעשור שקדם להקמת המדינה היה ככל הנראה התקופה שבה רעיון זה בא לידי ביטוי מוחשי במיוחד. מיליוני יהודים בכל רחבי תבל ובמיוחד בישראל ובאירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה אימצו את הטקסט של הגדת הפסח כרעיון שביטא עבורם את השחרור משעבוד, ניצחון הטוב את הרע, חשיבותה של חירות לאומית וכוחה של הרוח האנושית.


כעת, לקראת שנת השבעים למדינה, מציגה הספרייה הלאומית תערוכה מיוחדת שבה יוצגו כשלושים הגדות לא מסורתיות שמחברות את סיפור יציאת מצריים עם יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל – היום שבו החזון והרעיון הפכו למציאות. ההגדות האלו, שיצאו לאור בין  השנים 1940-1948, הודפסו בתנאים קשים, אך הן מסמלות בצורה מיוחדת ומרגשת מאוד את הרעיון הציוני והקשר שלנו ליציאת מצריים והדרך המפרכת במדבר עד לארץ ישראל.
 

הגדות לא מסורתיות הן כאלו המשלבות בטקסט המסורתי-אורתודוקסי פרשנויות ותוספות בעלות אוריינטציה ציונית, חילונית ובאותן שנים שלפני הקמת המדינה מדובר בעיקר בתוספות שהדגישו את הסבל והתלאות שבדרך להקמת המדינה, לצד שירים וטקסטים שנותנים השראה לקראת המבחנים הגדולים שבדרך.
 

חלק מההגדות שיוצגו בתערוכה שייכות לאוסף הספרייה הלאומית וחלקן שייכות לאספן אבירם פז מקיבוץ משמר העמק, שמקדיש את כל מירצו לנושא איסוף ושימור הגדות פסח מתקופת הקמת המדינה.

בין ההגדות שיוצגו בתערוכה יש כאלו שהודפסו תוך כדי מלחמת העולם השנייה על ניירות פשוטים ומכונות שכפול והופצו בקרב מחנות העקורים שהוקמו עבור ניצולי השואה. הגדות אחרות הודפסו והופצו בקרב פלוגות של חיילים יהודיים ששרתו בצבא הבריטי לרבות, הגדת פסח של פלוגת נשים שהוצבה במצריים. עוד הגדות מיוחדות ומינימליסטיות מאוד היו כאלו שחולקו לחיילים שלחמו במלחמת השחרור 

 

הכניסה לתערוכה ללא תשלום בימי ראשון - חמישי בין השעות 9:00 – 19:00 ובימי שישי בין השעות 9:00 – 13:00
פרטים נוספים באתר הספרייה: www.nli.org.il.

 

preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text