Attractions Banners - 230

הספרייה הלאומית


הרצאות ומפגשים בספרייה הלאומית בתאריך 17.06.2018

     
עד 17.06.2018


"חוקר בצהריים"- עם פרופ' ישי רוזן צבי

שלישי | 12 ביוני | 14:00
 

ספרות חז״ל והולדת ה׳גוי - פרופ' ישי רוזן צבי, אוניברסיטת בר אילן

 

 

"חוקר בצהריים"- עם פרופ' צבי מזא"ה

ראשון | 17 ביוני | 14:00

כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש - עולמות רחוקים. פרופ' צבי מזא"ה, אוניברסיטת תל אביב

 

preloader

ה ירושלים מפת התיירות

הדפס
Text text text